Wędzarnia

Wędzarnia przeznaczona jest do wędzenia gorącego różnych gatunków i wielkości ryb w małych porcjach. Po zastosowaniu chłodnicy dymu w wędzarni można wędzić rybę na zimno (chłodnica dymu nie wchodzi w standardowe wyposażenie wędzarni). Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w małych zakładach przetwórczych, punktach gastronomicznych i sklepach rybnych.
Ryby umieszczane są w wielopoziomowym wózku wędzarniczym na prętach lub siatkach. Po załadunku wózek wprowadzany jest do komory wędzarniczej gdzie wymuszony przez wentylator obieg powietrza i dymu wytwarzanego w dymogeneratorze powoduje termiczną obróbkę ryb.
Dymogenerator typu żarowego rozpalany jest elektrycznie grzałką zasypywaną zrąbkami drewna, czas rozpalania regulowany jest w zależności od rodzaju drewna oraz od jego wilgotności. Dymogenerator jest oddzielnym elementem i można go usytuować w dowolnym miejscu. Dym do komory wędzarniczej doprowadzony jest elastycznym przewodem kominowym. Nagrzewanie powietrza i dymu odbywa się za pomoca grzałek elektrycznych. Regulacja procesu wędzenia odbywa się półautomatycznie. Ręcznie nastawiane są czasy i temperatury poszczególnych faz wędzenia. Termoregulator odpowiedzialny za utrzymanie nastawialnej temperatury w komorze wędzarniczej lub w wewnątrz surowca odpowiednio załącza lub rozłącza grzałki. Skład mieszaniny powietrzno-dymowej ustalany jest ręcznie przez odpowiednie ustawianie zasłon umieszczonych w różnych punktach obiegu. Całość konstrukcji wykonana jest ze stali kwasoodpornej.

wysokość szerokość długość

Gabaryt
1250 mm 650 mm 580

Układ elektryczny
Zasilanie 3 x 380V, 10A
Moc całkowita moc 0,55 kW

Zużycie
wody
~ 50 l/godz.

ZAUFALI NAM: